Tryggve stödgrupper
för barn och tonåringar

Tryggve stödgrupper finns till för dig som har en förälder som dricker för mycket alkohol, använder droger eller har en förälder med en psykisk funktionsnedsättning. Här möts vi och hjälps åt för att må bättre. Tryggvegruppena finns till för barn och tonåringar från 7 år och uppåt.

Vi pratar om alkohol, droger och psykiska funktionsnedsättningar och annat som gör att familjen inte fungerar som den borde. Vi tar upp hur relationer kan påverka hur man mår och delar med oss av tankar och känslor. Man lär sig att se sig själv som värdefull och unik.

space

space

Tryggve stödgrupper finns på Gotland och i Lidköping. Ring eller mejla oss om du vill veta mer!

Tryggve Gotland
Telefon 0498-263401 eller
e-post: tryggve@gotland.se

Tryggve Lidköping
Ring Tryggve samordnare, tel 771080, 073-4346290 eller 0510-770209. Du kan också skicka e-post till tryggve@lidkoping.se eller SMS:a till 073-434 62 90.

space

space

Jobbar du inom skola, socialtjänst eller på annat sätt kommer i kontakt med barn och ungdomar?
Tryggve barngrupper är ett koncept som välkomnar fler stödgrupper. Tillsammans kan vi bilda nätverk och lära av varandra. Kontakta Tryggve Gotland om du vill veta mer!

Ladda ner exempel:
• folder tonår (PDF)
• folder vuxen (PDF)

spaceLidköpings kommun & Gotlands kommun